هلال

هلال

۳۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

یک زمین می خواهم

برای آنتونوف درون

برای سجده

یک چاه می خواهم

برای یوسف

برای زلیخا

یک مرجع می خواهم

برای این همه ضمیر

برای این همه مقلد

یک جمله می خواهم

برای حرف اول

برای حرف آخر...

یک درد می خواهم 

برای بهانه

برای ویزیت

یک قاب می خواهم

برای داعش

برای موزه

یک دریا می خواهم

برای کشتی هایت

برای دست هات!

یک صندلی می خواهم

برای لرزیدن

برای خربزه خوردن!

هلال احمر هلال هلال ماه رؤیت هلال استهلال ستاد استهلال شعر گرافیک شعر و عکس متن و عکس عکس پوستر گرافیک طراحی عکس نوشته وبلاگ هلال هلال رمضان هلال ماه عکس های ماه رمضان عکس های ماه محرم اشعار ماه رمضان اشعار ماه محرم