هلال

هلال

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

حرف های روزنوشت من را که با آثار ناب دوستان وبلاگنویس جمع کنید می شود "+ما". می شود همان نشر ها و بازنشر هایی دور از شهر های شلوغ اجتماعی، می شود قال و قیل و هایی که قرار است دل های دور شده از از هم را دور هم جمع کند، می شود کلبه ای برای حرف ها و حدیث هایی که قرار نیست خاموش شوند، قرار است تکثیر شوند...


وبلاگ های "+ما" دار:

بخاری

سراج

ذره

فانوس

ماه و آه

هلال

هلال احمر هلال هلال ماه رؤیت هلال استهلال ستاد استهلال شعر گرافیک شعر و عکس متن و عکس عکس پوستر گرافیک طراحی عکس نوشته وبلاگ هلال هلال رمضان هلال ماه عکس های ماه رمضان عکس های ماه محرم اشعار ماه رمضان اشعار ماه محرم